27. lokakuuta 2020
Kirjaudu
Tekstin koko

Konserniverokeskus vahvistaa osuuden vertailuarvon vuosittain

 

Konserniverokeskus on vahvistanut LSO Osuuskunnan osuuden vertailuarvoksi (ent. verotusarvo) vuoden 2019 verotuksessa  5 932,77 euroa (ed. vuonna 6 760,20 euroa). Osuuden nimellisarvo on 2 000,00 euroa. 

 

LSO Osuuskunnan osuuden vertailuarvo lasketaan vähentämällä osuuskunnan nettovarallisuudesta maksettu osuuspääoman korko ja jakamalla saatu tulos osuuksien lukumäärällä. LSO Osuuskunnan nettovarallisuuteen vaikuttaa eniten HKScan Oyj:n osakkeen vertailuarvo, joka on 70 % tilinpäätöspäivän mukaisesta päätöskurssista.  

 
Verovuodelle 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Osuuden vertailuarvo, eur

 6 328,87

5 886,61 6 333,48 6 314,52 6 760,20 5 932,77

 

* Osuuden nimellisarvo on ollut 2 000 euroa koko tarkastelujakson ajan 

 

 

Osuudet kerryttävät verotuksessa jäsenelle nettovarallisuutta  
 

Pääoman sijoittaminen LSO Osuuskuntaan kerryttää jäsenen nettovarallisuutta. Jäsenen velvoitteen mukaiset ja vapaaehtoiset osuudet kirjataan verotuksessa maatalouden varallisuuteen. Maksamattomat osuudet käsitellään maatalouden velkana.


Jäsen kirjaa varallisuudeksi omien osuuksiensa yhteissumman. Varat merkitään veroilmoitukseen vertailuarvossa. Maksamatta olevat osuudet jäsen kirjaa velaksi. Velat merkitään veroilmoitukseen nimellisarvossa.   

 

 

Esimerkki. Jäsenellä oli vuonna 2019 yhteensä 5 velvollisuuteen perustuvaa osuutta. Jäsen oli maksanut näistä 4.

 

Osuuspääomavelvoite: 5 x 2 000,00 = 10 000,00
Maksettu osuuspääoma: 4 x 2000,00 = 8 000,00

Maksamaton osuuspääoma: 1 x 2000,00 = 2000,00


Veroilmoitukseen merkittävät varat: 5 x 5 932,77 = 29 663,85

Veroilmoitukseen merkittävät velat: 1 x 2 000,00 = 2 000,00


Osuuksien kerryttämä nettovarallisuus: 29 663,85 – 2 000,00

= 27 663,85 euroa

 

Lisätietoja:
HKScan Finland, Juha Levonen, puh. 010 570 4322

 

 

 

Broilerihalli

Puh 010 570 100 Copyright © LSO Osuuskunta PL 50 20521 Turku