27. lokakuuta 2020
Kirjaudu
Tekstin koko

Osuuden vertailuarvo

 

Pääoman sijoittaminen LSO Osuuskuntaan kerryttää jäsenen nettovarallisuutta. Konserniverokeskus on vahvistanut LSO Osuuskunnan osuuden vertailuarvoksi vuoden 2019 verotuksessa 5 932,77  euroa (ed. vuonna 6 760,20 euroa). Osuuden nimellisarvo on 2 000,00 euroa.

>> Lue lisää 

 

LSO Osuuskunnan jäseneksi liittyminen

 

LSO Osuuskunnan jäseneksi voivat liittyä lihantuottajat, joilla on voimassa oleva yhteistyösopimus HKScan Agrin tai Länsi-Kalkkuna Oy:n kanssa.

 

Jäsenyyttä haetaan osuuskunnan hallitukselta kirjallisella jäsenhakemuksella. Jäsenhakemuksesta tulee ilmetä, kuka jäsenyyttä hakevan yhteisön/tilan omistajista toimii yhteyshenkilönä LSO Osuuskunnan jäsenasioissa. Yhteyshenkilö voi käyttää yhteisön/tilan nimissä äänivaltaa ja asettua ehdokkaaksi osuuskunnan hallintotehtäviin.

 

Yhteisöjen on myös toimitettava dokumentti siitä, että mainittu henkilö on valittu yhteisön yhteyshenkilöksi.

 

Henkilöjäsenyyttä hakevat
Yhden luonnollisen henkilön nimissä olevan tilan yhteyshenkilö on automaattisesti tilan omistaja. Jäsenhakemuksessa on ilmoitettava tilan omistajan nimi ja henkilötunnus. 

 

Kahden luonnollisen henkilön nimissä olevan tilan on ilmoitettava jäsenhakemuksessaan yhteyshenkilönä toimivan omistajan nimi ja henkilötunnus. Jäsenhakemuksessa on oltava kummankin omistajan allekirjoitus. Erillistä valtakirjaa ei tarvita. 

 

Tarvittavan lomakkeen voi tulostaa alla olevasta linkistä.
Lomake: Jäsenhakemus 

 

YHTEISÖJÄSENYYTTÄ HAKEVAT

Yhteisöksi määritellään maatalousyhtymä, kuolinpesä, osakeyhtiö, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö.

 

Yhteisön on nimettävä itselleen henkilöomistaja ja ilmoitettava nimetyn henkilöomistajan nimi ja henkilötunnus. Henkilöomistaja voi käyttää yhteisönsä nimissä äänivaltaa ja asettua ehdokkaaksi osuuskunnan hallintotehtäviin.

 

Yhteisöjen on liitettävä jäsenhakemukseen dokumentti, josta ilmenee päätös tai valtuutus yhteisöjäsenen henkilöomistajan nimeämisestä.
- Osakeyhtiön on toimitettava hallituksen pöytäkirjan jäljennös tai oikeaksi todistettu pöytäkirjanote sekä kaupparekisteriote.
- Maatalousyhtymän, kuolinpesän, kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön on toimitettava kaikkien osakkaiden / vastuunalaisten yhtiömiesten allekirjoittama valtakirja.

 

Tarvittavat lomakkeet voi tulostaa alla olevasta linkeistä.
Lomake: Jäsenhakemus
Lomake: Hallituksen pöytäkirjaote
Lomake: Valtakirja 
 

 

Lisätietoja:

HKScan Agrin tilitys, Sinikka Reväsmäki: 010 570 6117, sinikka.revasmaki[at]hkscan.com
LSO Osuuskunta: osuuskunta[at]lso.fi, 010 570 4000 (vaihde)

HKScan Finland Oy: vaihde 010 570 150 ja sähköposti palvelu[at]hkscan.com

Puh 010 570 100 Copyright © LSO Osuuskunta PL 50 20521 Turku