4. elokuuta 2020
Kirjaudu
Tekstin koko

Painavia syitä liittyä LSO Osuuskunnan jäseneksi  

 

1. Sata vuotta Luotettavaa Suomalaista Omistusta

 

Jäsenenä LSO Osuuskunnassa otat vahvan kannan elinvoimaisen suomalaisen lihantuotannon puolesta. Olet mukana aktiivisten lihantuottajien yhteistyössä. LSO Osuuskunnan kautta käytät omistajavaltaa HKScan Oyj:ssä, joka on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Jäsenyydelläsi varmistat HKScanin omistuksen säilymisen suomalaisten lihantuottajien käsissä. Samalla turvaat välitys- ja teuraseläintesi laadukkaan ohjauksen ja logistiikan sekä markkinoinnin kilpailukykyiseen hintaan. Oma lihateollisuutemme on sitoutunut suomalaiseen liharaaka-aineeseen ja koko lihantuotantoketjun kehittämiseen.


Osuuskunnan perustehtävä, tuottaa lihantuottajajäsenelleen lisäarvoa, on ollut muuttumaton LSO:n 100-vuotisen historian ajan ja näin on myös jatkossa. Lihatalonpoikien yhtiölle – nykyiselle HKScanille – osuuskunta tarjoaa kasvollisen, vastuullisen, pitkäjänteisen pääomistajan, jolla on selvästi ilmaistu omistajatahto.


2.  Pääset lihantuottajan näköalapaikalle


Osuuskunnan vahvuutena on selvä omistajatahdon linjaava toimintastrategia ja sitoutuneet jäsenet sekä aktiivinen osaamistaan kehittävä hallinto. Osuuskunta kohtelee jäseniään tasapuolisesti edistäen tasavertaisesti sika-, nauta- ja siipikarjanlihan-tuotannon toimintaedellytyksiä ja tulonmuodostusta.


Viimeisin osa vastuullista omistajavaikuttamista on HKScanin vuonna 2013 käynnistämä alkutuotannon yhteistyöryhmien toimintamalli. Toimintamallissa kehitetään yhtiön lihantuotannon ja -hankinnan kilpailukykyä, seurataan kannattavuutta sekä varmennetaan lihantuotannon jatkuvuus parhaita käytäntöjä hyödyntävillä toimintaansa aktiivisesti kehittävillä tiloilla. Liki 30 eturivin LSO:laista lihantuottajaa on näköalapaikalla kehittämässä omistamansa yrityksen alkutuotantoa ja tuottamassa yhdessä yhtiön asiantuntijoiden kanssa lihantuotannon jatkuvuuden turvaavaa lisäarvoa.  Toimintamalli on edistyksellinen ajassa, jossa eurooppalaisen poliittisen päätöksenteon korkeimmilla tasoilla pohditaan tuottaja- ja toimiala-organisaatioiden roolia ruokaketjun reilumman tulonjaon turvaajana.


3. Saat sijoituksellesi kilpailukykyistä korkoa


LSO Osuuskunta maksaa sijoittamallesi osuuspääomalle kilpailukykyistä korkoa. Viimeiseltä kymmeneltä vuodelta osuuspääomalle on maksettu keskimäärin 8,5 prosentin korko. Vuoden 2015 osuuspääoman korko oli viisi prosenttia. Korko ylittää säästäjän muut vaihtoehdot. LSO Osuuskunnan tulot muodostuvat pääasiassa HKScanin maksamista osingoista. Sinulle ja muille jäsenille tämä raha kertyy osuuspääoman korkoina. HKScanin menestys näkyy myös sinun kukkarossasi.


4. Kilpailukykyinen eläinrahoitus  

 

HKScan on uudistanut lihan sopimustuottajilleen tarjottavaa eläinluototusta Suomessa. Uuden eläinluototuksen nimi on HKScan-Eläinrahoitus. Eläinluottokelpoinen LSO Osuuskunnan jäsen, jolla on voimassaoleva tuotantosopimus HKScanin kanssa, saa rahoituksen koko välitys- ja uudistuseläimiä koskevaan kauppahintaan ilman vakuusmenettelyä oman tilan puolesta. LSO Osuuskunta toimii luottojen takaajana.

 

Uudistuksen tavoitteena on alentaa HKScanin sopimustuottajien eläinluototuksen korkokustannuksia ja edistää siten lihantuottajien toimintaa. Uudessa mallissa teuraseläinten kasvatukseen tulevien välitys- ja uudistuseläinten rahoittajana toimii HKScanin sijaan Pohjola Pankki Oyj. HKScan vastaa jatkossa käytännön järjestelyistä tuottajien suuntaan ja tilittää teuraseläinten hinnat kokonaisuudessaan tuottajille. Sopimustuottajan tilalla olevat eläimet ovat automaattisesti ilman eri menettelyä kyseisen luoton vakuutena ja tuottaja maksaa eläinluoton suoraan pankille. LSO Osuuskunta on antanut järjestelyyn liittyen erillisen takaussitoumuksen eläinluottokelpoisten jäsentensä luotoille Pohjola Pankista. Luoton saamisen edellytyksenä on myönteinen luottopäätös rahoittajapankista ja takaajalta. LSO Osuuskunta antaa takauksen omille jäsenilleen. LSO Osuuskunnan takaus on jäsenelle rahan arvoinen etu.


5. LSO Osuuskunta rahoittaa ja tekee lihaedunvalvontaa niin Suomessa kuin EU:ssa


Tukeakseen jäsentensä lihantuotantoa osuuskunta osallistuu niin rahoittajana kuin toimijana MTK:n lihavaliokunnan ja Brysselin kotieläinasiamiehen tukiryhmän toimintaan. 


6. Verohyötyä osuuksista


LSO Osuuskunnan osuuksilla kasvatat nettovarallisuuttasi, joka auttaa verotuksen hallinnassa. Nettovarallisuutta karttuu jopa osuuksista, joita et ole vielä maksanut. Yksityisillä elinkeinonharjoittajilla ja elinkeinoyhtymillä verohyöty perustuu siihen, että nettovarallisuuden kasvu nostaa pääomatulona verotettavan tulon osuutta. Tämä on etu, jos ansiotulojen kokonaisveroaste ylittää 30 %.


Esimerkki.

Jäsenellä oli vuonna 2017 yhteensä 5 osuutta.
Jäsen oli maksanut näistä 4. Vuoden 2016 verotuksessa osuuden vertailuarvo oli 6333,48 euroa. Osuuden nimellisarvo oli puolestaan 2 000,00 euroa.


Maksettu osuuspääoma: 4 x 2 000,00 = 8 000,00
Varallisuus veroilmoituksessa: 5 x 6 333,48 = 31 667,39
Velat veroilmoituksessa: 1 x 2 000,00 = 2 000,00
Kerrytetty nettovarallisuus: 31 667,39– 2 000,00

= 29 667,39


Jäsen on tässä tapauksessa kerryttänyt nettovarallisuuttaan 29 667  euron edestä sijoittamalla LSO Osuuskuntaan osuuspääomaa 8 000 euroa.


7. Saat käyttöösi monipuolisen jäsenen verkkopalvelun

 

LSO Osuuskunta on kiinnostunut jäsentensä arjesta ja mielipiteistä. Jäsenten ja hallinnon väliseen viestintään jäsenillä on käytössä oma verkkopalvelu. Jäsenen verkkopalvelun käyttäjänä saat tietoa toimialan ja LSO Osuuskunnan kehityksestä. Käytössäsi on toimialan uusimmat tilastot ja uutiset. Näet verkkopalvelusta myös osuuspääomatietosi, ja voit halutessasi keskustella verkossa muiden jäsenten ja osuuskunnan hallinnon kanssa. Hyödynnä vaikutusmahdollisuuksiasi ja tee LSO Osuuskunnasta sinun osuuskuntasi.


8. Rukan maja käytössäsi


LSO Osuuskunnan jäsenillä on oikeus jäsenetuna vuokrata Kuusamossa sijaitsevaa kelomajaa. Majan voi varata yhtäjaksoiseen käyttöön pääsääntöisesti viikoksi kerrallaan.


9. Liittymislahjana saat LSO Osuuskunnan 100-vuotishistoriateoksen: ”Lihatalonpojat ja heidän yhtiönsä”


LSO Osuuskunta julkaisi juhlavuotensa kunniaksi teoksen Lihatalonpojat ja heidän yhtiönsä, joka kertoo LSO:n ja HKScanin satavuotisesta taipaleesta. Varsinaissuomalaiset tilalliset perustivat vuonna 1913 Lounais-Suomen Osuusteurastamon (nykyinen LSO Osuuskunta), jonka jäseneksi toivotettiin tervetulleeksi jokainen ”elukkain omistaja”. LSO:sta kasvoi ajan mittaan Suomen johtava osuusteurastamo ja lihatalo. Nykyisin osuuskunta käyttää pääomistajan valtaa HKScan-konsernissa, joka on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Lihatalonpojat ja heidän yhtiönsä kertoo LSO:n ja HKScanin paikoin dramaattisista vaiheista. Samalla teos avaa näkymän suomalaisen elintarviketuotannon muutoksiin. Teos jaetaan LSO Osuuskunnan nykyisille ja tuleville jäsenille.

 

 

      

 

Tutustu myös jäsenesitteeseen ja  esimerkkilaskelmaan! 

Bekanta dig med vår medlemsbroschyr 

 

          Kuva pojasta possujen kanssa   

   

Puh 010 570 100 Copyright © LSO Osuuskunta PL 50 20521 Turku