4. elokuuta 2020
Kirjaudu
Tekstin koko

LSO Osuuskunnan hallinnon rakenne

 

Jäsenet valitsevat keskuudestaan edustajat LSO Osuuskunnan edustajistoon joka viides vuosi pidettävissä vaaleissa. Nykyisen edustajiston toimikausi päättyy toukokuussa 2014.

 

Edustajisto kokoontuu normaalisti kaksi kertaa vuodessa. Edustajisto valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat sekä asettaa tarkastusvaliokunnan. Toimikausi on viisi vuotta.

 

Hallintoneuvosto  ottaa ja erottaa osuuskunnan toimitusjohtajan. Hallintoneuvosto kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa. Toimikausi on kolme vuotta.

 

Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus kokoontuu 10-12 kertaa vuodessa. Toimikausi on kolme vuotta.

Toimitusjohtaja hoitaa osuuskunnan päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

   

 Hallinnon tehtävät >

Puh 010 570 100 Copyright © LSO Osuuskunta PL 50 20521 Turku