26. kesäkuuta 2019
Kirjaudu
Tekstin koko

 

 

  

Toimialalinkit

 

Lehdet

HKScan Agrin tuottajalehti Kotitilalta

Maa- ja metsätalouteen erikoistunut päivälehti Maaseudun Tulevaisuus

Maatilatalouden ammattilaisten ammattilehti Käytännön Maamies

Puolueeton tekninen ammattilehti Koneviesti

Ruotsinkielisten maataloustuottajain keskusliiton (SLC:n) jäsenlehti Tidningen Landsbygdens Folk

Lantbrukarnas Riksförbund:in lehti Land Lantbruk

Lantbrukarnas Riksförbund:in lehti ATL Lantbrukets Affärstidning

Ruotsalainen verkkolehti Grisportalen

Ruotsalainen maatalouslehti  Jordbruksaktuellt

Sveriges Grisproducenter:in lehti Svensk Gris med Knorr

 


Tuottajajärjestöt

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK

Ruotsinkielisten maataloustuottajain keskusliitto SLC

 


Tutkimus ja neuvonta

Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA

Eläintautientorjuntayhdistys ETT

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT

Pellervon taloustutkimus PTT

MTK:n ja Pellervon koulutus- ja kehittämisyksikkö  PI-johtamiskoulutus (ent. Pellervo-Instituutti)

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

 


Muita suomalaisia toimijoita / tietolähteitä

Nautatilojen terveydenhuollon seurantajärjestelmä Naseva

Sikaloiden terveysluokitusrekisteri Sikava

Siipikarja-alan keskusjärjestö Suomen Siipikarjaliitto ry

Tietoa siipikarjan kansallisesta laatujärjestelmästä Sulka hattuun siipikarjalle

Tietoa porsaanlihasta ja sen käyttömahdollisuuksista Possupedia

Pihvikarjankasvattajien liitto Pihvikarjaliitto

Tietoa lihasta ja liha-alasta Lihatiedotus

Markkina- ja tiedotuskanava maaseudun tuotteista kiinnostuneille Farmariapu.net

Maatalouden tilastotietoa Matilda-maataloustilastot

Osuustoiminnan edistaja Pellervo-Seura

Pellervo Seuran Osuustoiminnan tietopankki

Ruotsinkielinen osuustoiminnan edistäjä, Pellervon sisarjärjestö Finlands Svenska Andelsförbund 

Maaseudun kehittämisestä vastaava Maa- ja metsätalousministeriö

Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR

Lihatiedotusyhdistys ry:n tietosivu Lisää lihasta

Tilastotietoa maataloudesta ja elintarvikealasta - Ruokatiedon Tietohaarukka

Tietoa maaseudusta ja sen kehittämisestä - Euroopan komissio

Elintarviketeollisuusliitto ETL

Maa- ja elintarviketalouteen erikoistunut markkinatutkimusyritys TNS Gallup Elintarviketieto

 


Ulkomaiset viljapörssit

CME Group - USA

USDA - USA

MATIF - Ranska

Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen - Saksa

Vilja, raaka-aineet ja futuurit - Futuresource

Liha, raaka-aineet ja futuurit - Futuresource

 


Muita ulkomaisia tietolähteitä

Maatalouden ja maaseudun julkaisuja - Euroopan komissio

EU:n tuottaja- ja maatalousosuustoimintajärjestö Copa-Cogeca

EU-maiden maatalouden tunnuslukuja - Eurostat

Tietoa markkinoista ja viljelystä - HGCA

Puh 010 570 100 Copyright © LSO Osuuskunta PL 50 20521 Turku