25. toukokuuta 2020
Kirjaudu
Tekstin koko

 

 

 

 

 

 

 Yhteystiedot: LSO Osuuskunta, PL 50, 20521 Turku; 010 570 4000; osuuskunta[at]lso.fi

 

 

 

 

AJANKOHTAISTA

LSO OSUUSKUNNAN TIEDOTE 3.4.2020 julkaistu klo 14:20

LSO Osuuskunta on myynyt maa-alueensa Vantaalla HKScanille


LSO Osuuskunta on myynyt Vantaalla sijaitsevan maa-alueen pitkäaikaiselle vuokralaiselleen HKScanille. HKScan käytti tontin ostoon maanvuokrasopimukseen sisältyvää etuosto-oikeuttaan. Kauppahinta oli noin 36 miljoonaa euroa. Kaupan myötä LSO Osuuskunta lyhentää lainojaan ja järjestelee rahoituksensa uudelleen.


”Kohde kiinnosti useita ostajaehdokkaita ja kauppahinnassa näkyy maa-alueen erinomainen sijainti sekä siihen kohdistuva kehityspotentiaali. Myös myynnin ajoitus oli hyvä, sillä kauppa toi LSO:lle tulevaisuuden lisäarvoa jo nyt. Etuosto-oikeuttaan käyttäneen HKScanin tontista maksama hinta määräytyi kolmannelta osapuolelta saadun tarjouksen mukaisesti”, sanoo LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja Veikko Kemppi.


Olemme tyytyväisiä, että tonttikauppa täyttää HKScanin tarpeet ja turvaa toiminnan jatkuvuuden yhtiön tärkeällä tuotantolaitoksella.

 

LSO Osuuskunta

 

Veikko Kemppi
toimitusjohtaja
puh. 040 559 7237

_________________________________________

LSO OSUUSKUNNAN TIEDOTE 19.12.2019 julkaistu klo 13:00 

LSO hallintoneuvoston valinnat vuodelle 2020

 

LSO osuuskunnan hallintoneuvosto teki 18.12.2019 pitämässään kokouksessa Turussa seuraavat henkilövalinnat:

 

Hallintoneuvoston puheenjohtajat

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Jari Mäkilä (sianlihantuotanto, Oripää). Terhi Harjunmaa-Levosen luopuessa tehtävästään varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Kaase (sianlihantuotanto, Somero). Hallintoneuvoston puheenjohtajat valittiin tehtäviinsä yksivuotiskaudeksi.


Hallintoneuvoston nimitysvaliokunta

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Melina Lindegren (porsastuotanto, Salo), Juha Jarttu (broilertuotanto, Huittinen) ja Kari Kivinen (sianlihantuotanto, Hollola). Nimitysvaliokuntaan kuuluvat myös hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä asiantuntijoina hallituksen puheenjohtajat.


Hallitus

Hallintoneuvosto vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Ilkka Uusitalo (broilertuotanto, Salo) ja Terhi Tuomi (sianlihantuotanto, Jokioinen) valittiin uudelleen tehtäviinsä.

 

Toivotamme kaikille menestystä tehtävissään!

 

Lisätietoja:
- Jari Mäkilä, hallintoneuvoston puheenjohtaja, puh. 0500 537 428
- Matti Murto, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0500 883 118
- Veikko Kemppi, toimitusjohtaja, puh. 040 559 7237  
_________________________________________


LSO OSUUSKUNNAN TIEDOTE 22.11.2019 julkaistu klo 15:30

Edustajiston 20.11.2019 kokouksen päätökset

 

LSO Osuuskunnan edustajisto kokoontui 20.11.2019 Scandic Simonkentässä Helsingissä. Kokous oli toukokuussa valitun uuden edustajiston ensimmäinen.

 

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi edustajisto valitsi:
- Varsinaiset jäsenet:   Markku Lemola (Janakkala), Eero Pura (Tammela) ja Pekka Lahtinen (Salo)
- Varajäsenet: Juha Salin (Virrat), Antti Toivonen (Sauvo) ja Kristian Westerholm (Inkoo)

 
Edustajiston nimitysvaliokunnan jäseniksi edustajisto valitsi:
- Sika: Harri Asmala (Merikarvia) ja Guy Bosas (Lapinjärvi)
- Nauta: Juha Salin (Virrat) ja Teppo Himanen (Salo)
- Siipikarja: Valtteri Uusitalo (Loimaa)

_________________________________________

LSO OSUUSKUNNAN JÄSENTIEDOTE 18.10.2019 julkaistu klo 16:00

Tiedoksi LSO Osuuskunnan jäsenille

 

Tämä on osuuskuntalain 5:22 §:n mukainen ilmoitus LSO Osuuskunnan jäsenille siitä, että LSO Osuuskunnan edustajiston ylimääräinen kokous pidetään torstaina 21.11.2019 klo 14.00 Helsingissä, osoitteessa Scandic Hotel Simonkenttä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki


Edustajiston kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Edustajiston tarkastusvaliokunnan valinta
2. Edustajiston nimitysvaliokunnan valinta
3. Muut asiat

 

 Turussa 18. lokakuuta 2019

Hallintoneuvosto

 

_________________________________________

 
LSO jäsenkysely on käynnissä

 

Kyselyn tarkoituksena on kerätä LSO osuuskunnan jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä osuuskunnan roolista ja toiminnasta sekä saada uutta ja tärkeää tietoa osuuskunnan toiminnan kehittämiseksi.

 

Tämä kysely tehdään ensimmäistä kertaa tämän muotoisena ja se tehdään osana HLJ-luottamusjohtajakurssin opinnäytetyötä. Kyselyn tekemistä on tarkoitus jatkaa vuosittain.


 Jäsenkyselyyn vastaaminen päättyy 15.10.2019.

 

>> Kirjaudu sisään jäsenenverkkopalveluun ja osallistu

 _________________________________________

LSO OSUUSKUNNAN TIEDOTE 14.5.2019 julkaistu klo 12:00

LSO Osuuskunnan uusi edustajisto on valittu


Ennätyksellinen äänestysaktiivisuus


Vaalilautakunta suoritti 13.5.2019 LSO Osuuskunnan edustajiston vaalin ääntenlaskennan Turussa. LSO Osuuskunnan jäsenet käyttivät aktiivisesti äänioikeuttaan huhti-toukokuun aikana. Äänestysprosentti nousi edellisestä vaaleista ja oli ennätykselliset 45,2 prosenttia. Edellisissä vaaleissa viisi vuotta sitten äänioikeuttaan käytti 37,1 prosenttia. Lämmin kiitos kaikille äänestäneille ja ehdokkaille osallistumisesta.


Osuuskunnassa ylintä päätäntävaltaa käyttävän, uuden edustajiston toimikausi alkoi tuloksen vahvistuksesta 13.5.2019 ja jatkuu vuoden 2024 kesään asti.

 

Uusia kasvoja ja kokemusta edustajistoon


Paikkaa edustajistossa tavoitteli 42 LSO Osuuskunnan jäsentä.  Uuden edustajiston 30 jäsenestä uusia edustajia on puolet eli 15. Valittujen edustajien keski-ikä on 46,8 vuotta. Eri tuotantosuuntien välinen edustus pysyi lähes muuttumattomana (nautakarja 30%, lypsykarja 17%, sika 40% ja siipikarja 13%).

 

LSO Osuuskunnan edustajisto 13.5.2019 alkaen:


Ali-Lekkala Hannu* (Tammela), Antikainen Matti (Aura), Askolin Tapio* (Tuusula), Asmala Harri (Merikarvia), Bosas Guy (Lapinjärvi), Eeva Jukka* (Somero), Hermansson Johan* (Parainen), Himanen Teppo* (Salo), Isolauri Matti (Vehmaa), Kupari Marko (Asikkala), Lahtinen Pekka* (Salo), Lemola Markku (Janakkala), Nisu Juhani* (Huittinen), Nisula Janne (Hollola), Näsi Janne* (Hämeenlinna), Ojanen Jere* (Orivesi), Pajula Raimo (Loimaa), Pekkala Eero* (Nurmijärvi), Pukara Antti* (Honkajoki), Pura Eero (Tammela), Salin Juha (Virrat), Salmesvuori Veikko (Tampere), Suhonen Jyrki* (Eurajoki), Sävilammi Paavo* (Kangasniemi), Toikka Erno (Kokemäki), Toivonen Antti* (Sauvo), Uusitalo Valtteri* (Loimaa), Viljanen Eerikki (Vihti), Virtanen Matti (Huittinen) ja Westerholm Kristian (Inkoo).


 

(Tähdellä (*) merkityt ovat uusia edustajistossa)

 

Lisätietoja: 
- vaalilautakunnan puheenjohtaja Terhi Harjunmaa-Levonen, p. 040 588 7215
- toimitusjohtaja Veikko Kemppi, LSO Osuuskunta, p.040 559 7237


 _________________________________________

LSO OSUUSKUNNAN TIEDOTE 26.4.2019 julkaistu klo 15:00

LSO Osuuskunnan edustajiston 25.4.2019 kokouksen päätökset


LSO Osuuskunnan edustajisto kokoontui 25.4.2019 Salon IoT Campuksella viimeisen kerran toimikaudellaan 2014-2019. 

Kokouksessa edustajisto vahvisti LSO Osuuskunnan ja LSO-konsernin tilinpäätökset ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

 
Edustajisto päätti nimitysvaliokunnan ehdotuksesta pitää hallintoneuvoston koon ennallaan eli 15 jäsenisenä.  

Edustajiston nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti edustajisto päätti yksimielisesti, että hallintoneuvoston jäseniksi valitaan uudelleen suostumustensa mukaisesti erovuorossa olevat Mikko Leikola, Jari Mäkilä, Kalle Tapola ja Jaakko Veräväinen seuraavaksi kolmen vuoden toimintakaudeksi. 

Erovuoroisista Markku Laine oli ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäseneksi. Hänen tilalleen hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi toimikaudelle 2020-2022 valittiin sianlihantuottaja Jukka Eeva (Somero). 

Hallitukseen nimitetyltä Henrik Jenseniltä vapautuneelle paikalle hänen toimikautensa päättymiseen saakka (31.12.2020) valittiin naudanlihantuottaja Vesa Eronen (Liperi). Eronen aloittaa työskentelyn hallintoneuvostossa välittömästi.

 
Käynnissä olevien edustajiston vaalien vuoksi tarkastusvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan henkilövalinnat päätettiin siirtää tehtäväksi uuden edustajiston seuraavassa kokouksessa.


LSO Osuuskunta maksaa osuuspääomalle viiden prosentin koron

 
Lisäksi edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että osuuspääomalle maksetaan korkoa viisi (5) prosenttia. Korkopäätös koskee osuuspääomaa, joka on ollut sijoitettuna LSO Osuuskuntaan vuoden 2018 aikana. Kaiken kaikkiaan LSO Osuuskunta tilittää toukokuussa 2019 jäsenilleen osuuspääomankorkoja 0,9 miljoonan euron edestä. Aktiivijäsenillä, joilla on vielä maksamatonta osuuspääomavelvoitetta, osuuspääoman korko kerryttää maksetun velvoitteen määrää. Velvoitteen täyteen maksaneille, passivoituneille ja eronneille jäsenille korko maksetaan viikolla 21 suoraan pankkitilille. 

Lisätietoja:
- Jari Mäkilä, hallintoneuvoston puheenjohtaja, puh. 0500 537 428
- Matti Murto, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0500 883 118
- Veikko Kemppi, toimitusjohtaja, puh. 040 559 7237  


 _________________________________________

LSO OSUUSKUNNAN TIEDOTE 26.4.2019 julkaistu klo 12:30

LSO Osuuskunnan vuosikertomus 2018 on ilmestynyt


LSO Osuuskunnan vuosikertomus vuodelta 2017 on ilmestynyt.  >> Lue tästä

 Painettu vuosikertomus postitetaan kaikille Osuuskunnan jäsenille viikon 18 aikana.
 _________________________________________

LSO OSUUSKUNNAN TIEDOTE 25.3.2019 julkaistu klo 13:30

Nimitysuutinen: Henrik Jensen LSO Osuuskunnan hallitukseen


Rotukarjatuottaja, agrologi Henrik Jensen (Salo) on valittu 22.3.2019 hallintoneuvoston kokouksessa hallituksen jäseneksi Tomi Virtaselta vapautuneelle paikalle hänen jäljellä olevalle toimikaudelleen vuoden 2020 loppuun asti. Henrik aloittaa hallitustyöskentelyn välittömästi. 
 _________________________________________

LSO OSUUSKUNNAN TIEDOTE 17.1.2019 julkaistu klo 18:30

LSO Osuuskunnan hallituksen puheenjohtajina jatkavat Matti Murto ja Ilkka Uusitalo

 

Järjestäytymiskokouksessaan 16.1.2019 hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajaksi Matti Murron ja varapuheenjohtajaksi Ilkka Uusitalon.

 

Matti Murto on naudanlihantuottaja Salosta. Hän on kuulunut hallitukseen vuodesta 2006 ja toiminut puheenjohtajana vuodesta 2012 lähtien.

 

Ilkka Uusitalo on broilerinlihantuottaja Salosta ja kuulunut osuuskunnan hallitukseen vuodesta 2011 lähtien toimien varapuheenjohtajana vuodesta 2015.

 

Lisätietoja:

- Hallituksen puheenjohtaja Matti Murto, puh. 0500 883 118
- Toimitusjohtaja Veikko Kemppi, puh. 040 559 7237

 _________________________________________

 

LSO OSUUSKUNNAN TIEDOTE 20.12.2018 julkaistu klo 16:15

LSO hallintoneuvoston valinnat vuodelle 2019

 

LSO Osuuskunnan hallintoneuvosto 20.12.2018 Turussa pidetyssä kokouksessaan nimitti uudelleen puheenjohtajikseen Jari Mäkilän ja Terhi Harjunmaa-Levosen, nimitysvaliokuntaansa Markku Laineen, Mikko Leikolan ja Henrik Jensenin sekä hallitukseen Matti Murron ja Mari Korkeaoja-Nurmon.


Hallintoneuvoston puheenjohtajina jatkavat Jari Mäkilä ja varapuheenjohtajaksi Terhi Harjunmaa-Levonen

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa sianlihantuottaja Jari Mäkilä Oripäästä ja varapuheenjohtajana naudan- ja sianlihantuottaja Terhi Harjunmaa-Levonen Huittisista. Hallintoneuvoston puheenjohtajat valittiin tehtäviinsä yksivuotiskaudeksi.


Henrik Jensen, Markku Laine ja Mikko Leikola jatkavat hallintoneuvoston nimitysvaliokunnassa

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin uudelleen rotukarjankasvattajat Mikko Leikola ja Henrik Jensen sekä porsastuottaja Markku Laine Mäntsälästä. Nimitysvaliokuntaan kuuluvat myös hallintoneuvoston puheenjohtajat sekä asiantuntijoina hallituksen puheenjohtajat.


Matti Murto ja Mari Korkeaoja-Nurmo jatkavat hallituksen jäseninä

Hallintoneuvosto vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi ja valitsi uudelleen hallituksesta erovuorossa olleet naudanlihantuottaja Matti Murron (Salo) sekä broiler- ja sianlihantuottaja Mari Korkeaoja-Nurmon (Kokemäki). Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta.
 


LSO OSUUSKUNTA


 Lisätietoja:
- hallintoneuvoston puheenjohtaja Jari Mäkilä, puh. 0500 537 428 
- hallituksen puheenjohtaja Matti Murto, puh. 0500 883 118
- LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja Veikko Kemppi, puh. 040 5597237

_________________________________________

 

LSO OSUUSKUNNAN TIEDOTE 17.12.2018 julkaistu klo 17:30

LSO pääomistajana ei pelaa valtapelejä vaan kantaa vastuunsa HKScanin talouden tervehdyttämisestä

 

Suomen suurimman elintarvikeyhtiö HKScanin taloudellinen tilanne on ollut laajasti esillä mediassa. Haluammekin selventää ja täydentää LSO:n roolia ja motiiveja HKScanin pääomistajana. LSO osuuskunta on yhtiön suurin omistaja 2/3 äänivallalla ja 1/3 osakeomistuksella.

 

Kannamme suurta vastuuta suomalaisesta elintarviketuotannosta ja HKScanin tulevaisuudesta. Haluamme varmistaa, että kuluttajien lautasille riittää jatkossakin suomalaista ruokaa, joka on tuotettu vastuullisessa, turvallisessa ja kilpailukykyisessä tuotantoketjussa.

 

HKScanin menestys koskettaa omistajia, 7000 työntekijää eri maissa, sopimustuottajia ja muita yhteistyökumppaneita. Silti suurimman omistajan vastuu yrityksen suunnasta on aivan erityinen, koska muutos vaatii selkeitä päätöksiä. Niitä on nyt tehty. Nyt tehtyjen toimenpiteiden ja tulevien toimenpiteiden perustana on vain ja ainoastaan yhtiön taloudellinen tilanne ja sen tervehdyttäminen eikä minkäänlainen valtapeli.
 
Omistajavastuun kantaminen vaatii aina toimenpiteitä, jos omistettavan yhtiön tulevaisuus on epäselvä. Suomalaisena, kasvollisena ja pitkäjänteisenä omistajana olemme sitoutuneet toimimaan niin, että HKScanin kilpailukyky ja tulokset paranevat. Haluamme yhdessä muiden omistajien kanssa varmistaa, että yhtiön etu toteutuu kaikissa tilanteissa. On tärkeää, että yhtiö toimii tilanteen vakavuuden edellyttämällä tavalla.
 
Noudatamme omistajana tiukasti hyvää hallintotapaa, ja käytämme äänivaltaamme yhtiöjärjestyksen mukaisesti. HKScanin hallitusvalinnat tehdään yhtiökokouksessa. Hallituksen tehtävä on puolestaan valita toimitusjohtaja, joka toteuttaa hallituksen linjaamat asiat. Jokainen HKScanin osakkeenomistaja voi olla varma, että noudatamme näitä hallinnon periaatteita. Sen lisäksi LSO Osuuskunta on aina valmis kuuntelemaan myös pienempiä osakkeenomistajia yhtiön tulevaisuuteen liittyvissä asioissa.
 
LSO Osuuskunta on 1000 jäsenensä yhtenäinen yhteisö, jonka toimintaa linjaavat osuuskunnan säännöt. LSO:n hallinnossa ovat edustettuina demokraattisesti valittuna niin naudan-, siipikarjan- ja sianlihan kuin välityseläintenkin tuottajat. LSO Osuuskunnan kannat muodostavat ja osuuskuntaa edustavat sääntömääräiset hallintoelimet ja -henkilöt, eivät ulkopuoliset. Osuuskunnassa ei ole päätöksentekoon vaikuttavia tuotantosuuntien välisiä ristiriitoja.

 

LSO Osuuskunnalle on tärkeää omistuksen arvon kasvu ja tuotto omistuksen panostetulle pääomalle.

Yhtiö on meille kaikille tärkeä. Pääomistajana LSO Osuuskunta luottaa siihen, että yhtiön johto ja osaavat työntekijät tekevät parhaansa ja kääntävät yhtiön kurssin. Ja tämän tavoitteen eteen myös LSO Osuuskunta tekee kaikkensa.


LSO OSUUSKUNTA

 

Lisätiedot: toimitusjohtaja Veikko Kemppi 040 5597237
soittopyynnön voi myös jättää Mikaela Chaigneau 040 504141918 

_________________________________________

 

LSO OSUUSKUNNAN TIEDOTE 14.12.2018 julkaistu klo 17:10

Muutoksista HKScan Oyj:n hallituksessa - HKScanin toiminnallinen ja taloudellinen menestyminen on ensiarvoisen tärkeää


LSO Osuuskunta on HKScan Oyj:n suurin omistaja. Omistajalihantuottajille ja sopimustuottajille HKScan on merkittävä yhteistyökumppani ja taloudellisen tuloksen mahdollistaja.

 

HKScanin toiminnallinen ja taloudellinen menestyminen on kaikkien osakkeenomistajien näkökulmasta ensiarvoisen tärkeää. Vaikka yhtiön pitkän aikavälin strategia on hyvä, on HKScanin taloudellinen tulos jo pidempään ollut heikko. Yhtiön tuloksen on käännyttävä.

 

HKScan Oyj:n hallitus on 27.11.2018 valinnut puheenjohtajakseen Reijo Kiskolan ja 28.11.2018 toimitusjohtajakseen Tero Hemmilän. Sekä Kiskola että toimitusjohtajana aloittava Hemmilä tuntevat kansainvälisen elintarvikealan lisäksi yhtiön hyvin. Molemmilla on pitkäaikainen kokemus tuloksellisesta yhteistyöstä yhtiön omistajien ja sidosryhmien kanssa.


Lisäksi yhtiön hallitus on 14.12. päättänyt kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen yhtiön hallituksen täydentämiseksi. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan tammikuun 2019 toisella viikolla.


Tarvitaan erityisesti lyhyen aikavälin toimenpiteitä, joilla yhtiön tuloksen laskeva trendi saadaan kääntymään positiiviseksi. Yhtiön johdossa ja hallituksessa tulee olla henkilöt, joilla on osaaminen ja tahto yhtiön välttämättömän käänteen toteuttamiseen.

 

LSO OSUUSKUNTA

 

Lisätiedot:

Matti Murto (p.0500 883118)  
hallituksen puheenjohtaja  
LSO Osuuskunta

Veikko Kemppi (p. 040 5597237)
toimitusjohtaja
LSO Osuuskunta

 

Lue HKScanin tiedote tästä >>

________________________________________________

 

LSO OSUUSKUNNAN TIEDOTE 14.12.2018 julkaistu klo 16:00

Edustajiston vaalisivusto on avattu

 

Kaikki vaalia koskevat asiat löytyvät osoitteesta www.lsovaalit.fi

_________________________________________

 

LSO OSUUSKUNNAN TIEDOTE 14.12.2018 julkaistu klo 16:00

 

Ilkka Uusitalosta Osuustoimintakeskus Pellervon valtuuskunnan puheenjohtaja

 

Hallituksen varapuheenjohtajamme Ilkka Uusitalo (Salo) on tänään valittu Osuustoimintakeskus Pellervon valtuuskunnan puheenjohtajaksi.

 

>> Lue Pellervon julkaisema tiedote aiheesta

 

Toivotamme Ilkalle onnea ja menestystä uuteen tehtävään!

________________________________________________

 

LSO OSUUSKUNNAN TIEDOTE 27.11.2018 julkaistu klo 17:45

lisäys julkistettu 28.11.2018 klo 12:15

Muutoksista HKScan Oyj:n hallituksessa ja johdossa


”HKScanin pitkän aikavälin strategia, tilalta haarukkaan, sisältää menestymisen eväitä muuttuvassa markkinassa. Strategian toteuttamistahti on kuitenkin ollut liian hidas ja yhtiön tuloksentekokyky heikko. Yhtiö tarvitsee uusia, lyhyen aikavälin tehokkaita toimenpiteitä joilla tuloskehitys kääntyy positiiviseksi, sanoo Matti Murto, LSO Osuuskunnan puheenjohtaja”.

HKScan Oyj:n hallitus on kokouksessaan 27.11.2018 valinnut puheenjohtajakseen Reijo Kiskolan.


Mikko Nikula jättää tehtävänsä yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä välittömästi. Hallituksen varajäsenenä toiminut Jari Mäkilä on nimetty hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Samassa yhteydessä toimitusjohtaja Jari Latvanen ja HKScan Oyj:n hallitus ovat yhdessä sopineet, että Jari Latvanen jättää tehtävänsä HKScanissa välittömästi.

 

Yhtiön hallitus on käynnistänyt hakuprosessin uuden toimitusjohtajan valitsemiseksi. HKScan Oyj:n toimitusjohtajan tehtävää hoitaa toistaiseksi hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola.

”Hallituksen puheenjohtaja tuntee kansainvälisen elintarvikealan lisäksi yhtiön hyvin. Kiskola on aiemmin työskennellyt HKScanissa mm. siipikarjaliiketoiminnan johtajana, kaupallisena johtajana ja viimeksi yhtiön hallituksen jäsenenä. Kiskolalla on lisäksi pitkäaikainen kokemus tuloksellisesta yhteistyöstä yhtiön omistajien ja sidosryhmien kanssa”, sanoo Veikko Kemppi, LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja.


LSO Osuuskunta kiittää yhtiön jättäviä Mikko Nikulaa ja Jari Latvasta työpanoksestaan yhtiön hyväksi.

 

Lisäys 28.11.2018:

 

”HKScanin pitkän aikavälin strategia, tilalta haarukkaan, sisältää menestymisen eväitä muuttuvassa markkinassa. Strategian toteuttamistahti on kuitenkin ollut liian hidas ja yhtiön tuloksentekokyky heikko. Yhtiö tarvitsee uusia, lyhyen aikavälin tehokkaita toimenpiteitä, joilla tuloskehitys kääntyy positiiviseksi”, sanoo Matti Murto, LSO Osuuskunnan puheenjohtaja”.

 

”Yhtiön uusi toimitusjohtaja Tero Hemmilä tuntee kansainvälisen elintarvikealan lisäksi yhtiön hyvin. Hemmilä on aiemmin työskennellyt HKScanissa mm. lihaliiketoiminta-, hankinta- ja strategiajohtajana sekä yhtiön hallituksen jäsenenä. Hemmilällä on lisäksi pitkäaikainen kokemus tuloksellisesta yhteistyöstä yhtiön omistajien ja sidosryhmien kanssa”, sanoo Veikko Kemppi, LSO Osuuskunnan toimitusjohtaja.


 

Lisätiedot:

 Matti Murto (p.0500 883118)  
hallituksen puheenjohtaja  
LSO Osuuskunta
Veikko Kemppi (p. 040 5597237)
toimitusjohtaja
LSO Osuuskunta

 

Lue HKScan Oyj:n tiedote tästä >>

 

  

 LSO Osuuskunnan aikaisemmat tiedotteet

 HKScanin tiedotteet ja osakkeet

 

Kaikki HKScan Oyj:n julkaisemat tuote-, lehdistö- ja pörssitiedotteet löytyvät yhtiön ylläpitämästä arkistosta

>> Siirry HKScanin tiedotearkistoon

 

Voit myös helposti seurata HKScan Oyj:n tiedotteita ja ajankohtaisia julkaisuja uutishuoneessa tai tilaamalla ne sähköpostiisi.

>> Siirry HKScanin uutishuoneeseen

 

HKScanin osakkeiden ja pörssikurssin kehitystä sekä muita sijoittajille suunnattuja tietoja voit seurata alla olevien linkkien kautta.

>> Siirry HKScanin pörssikurssiin (Nasdaq)

>> Siirry HKScanin osakemonitoriin

>> Siirry HKScanin osaketietoihin

>> Siirry HKScanin sijoittajatietoihin

Puh 010 570 100 Copyright © LSO Osuuskunta PL 50 20521 Turku